Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Personel Eğitim-Öğretim Araştırmalar Endüstriyel Hizmetler CUAL LAB Bağlantılar İletişim  
 
  Genel Tanıtım
  Yönetim
  Bölüm Başkanının Mesajı
  Misyon/Vizyon/Amaç
  Temel Öğrenim Kazanımları
  MÜDEK
  Bölüm Komisyonları
  Bölüm Başkanlarımız
  Bölümümüze Emeği Geçenler
  Bölüm Mezunlarımız
  Bölüm Mezunlarımızın Çalıştığı Kurumlar

> Bölümümüz  >  Temel Öğrenim Kazanımları        
Bilgi
Kuramsal  Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olma
 
Uygulamalı  Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptama, tanımlama ve çözme

 Beceriler
Kavramsal/Bilişsel  Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazandırma 
 Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirme 
 Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme 
 Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanma ve sonuçları yorumlama
 
Uygulamalı  Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma 
 Laboratuvar kullanma, gıda analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme

 Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Bağımsız karar verme, kendine güven, yaratıcılık becerisi kazandırma ve sorumluluk alabilme 
 Ekip çalışmasına uyum sağlama
 
Öğrenme Yetkinliği  Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirme 
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmek ve iletişim teknolojilerini kullanmak 
 Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilmesi
 
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  Meslek etiğine saygılı olma 
 Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliği 
 Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma
 

 Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2515