Genel Tanıtım

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, 1997 yılında Gıda Mühendisi unvanı ile ilk mezunlarını veren ülkemizin en köklü bölümlerinden birisidir.


Bölümümüzde lisans düzeyinde, 1 yıl İngilizce hazırlıktan sonra en az % 30 İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır.


Gıda Mühendisliği Bölümü genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, proses tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde temel olarak gıda bilimi, teknolojisi ve mühendislik alanlarında dersler verilmekte ve öğrencilerimize teorik derslerin yanında oldukça geniş uygulama yapma olanakları sunulmaktadır.
  


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mezun durumunda olan Bölümümüz öğrencileri, 8. Yarıyılını "Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitim (İntörn Mühendislik)" kapsamında gıda işletmelerinde tamamlayacaklardır. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi ile Adana Sanayi Odası arasında “Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitimi” protokolü imzalanmıştır. 

Öğrencilerimiz Erasmus+ ve Mevlana gibi farklı değişim programlarından yararlanarak eğitim öğretim amacıyla yurtdışına gönderilmektedir. 

Gıda Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretimin temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri yakından izleyerek, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve teknik ve sosyal yönden yeterli yapabilme ve sonuç alabilme yeteneğine sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.


Program hakkında güncel bilgilere Çukurova Üniversitesi Bilgi Paketi'nden ulaşabilirsiniz.

 

Bölümümüz Lisans Tanıtım videosu için tıklayınız.

Anabilim Dalımız Lisansüstü Tanıtım videosu için tıklayınız.