Biyoteknoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji Laboratuvarı

Doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları, lisans mezuniyet tez çalışmaları, öğrenci uygulamaları ve döner sermaye analizlerinin yürütüldüğü Biyoteknoloji Laboratuvarı; PCR (Thermal cycler), Jel elektroforezi, İnkübatör, Fermentör, Isıtıcılı manyetik karıştırıcı, Mikroskop, Steril kabin, Hassas terazi, Otoklav, Santrifüj, Orbital karıştırıcı, Koloni sayıcı, Jeneratör, Buz makinesi, Vorteks gibi alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.