Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Doktora ve yüksek lisans tez çalismalari, lisans mezuniyet tez çalismalari, ögrenci uygulamalari ve döner sermaye analizlerinin yürütüldüğü Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı; PCR (Thermal cycler), Jel elektroforezi, İnkübatör, Fermentör, jel görüntüleme cihazı, elektroforez tankı, su banysou, sogutmalı santrifüj, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, mikroskop, steril kabin, hassas terazi, otoklav, santrifüj, orbital karıştırıcı, koloni sayıcı, jeneratör, buz makinesi, Vorteks karıştırıcı gibi alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.