Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları, lisans mezuniyet tez çalışmaları, öğrenci uygulamaları ve döner sermaye analizlerinin yürütüldüğü Enstrümental Analiz Laboratuvarı; Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) – DAD, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) - RID ve UVD, Gaz kromatografisi Kütle spektrometresi Olfaktometri sistemi (GC-MS-O), Gaz kromatografisi Alev iyonlaşma dedektörü (GC-FID)-2 adet, ultra saf su üretim cihazı, Yer tipi santrifüj, Dondurarak kurutma cihazı (Freeze dryer), Derin dondurucu (-80), Derin dondurucu (-30), Vorteks, Hassas terazi, Santrifüj-2 adet, Ultrasound cihazı, Dijital sıvı yoğunluk ölçer, pH metre, Isıtmalı manyetik karıştırıcı-3 adet, Blender, Vakum pompası-3 adet, Peristaltik pompa gibi alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.