Projeler

DEVAM EDEN PROJELER


TÜBİTAK Projeleri

-Taze Yapraklı Sebzelerdeki Patojen Biyofilmlerine Karşı Ultrasound Ve Organik Asitlerin Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin (In Vitro ve In Vivo) Araştırılması,  TÜBİTAK 3001, 118O731, 2018-Devam Ediyor, Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, Dr. Arş. Gör. Süleyman Polat

-Elma ve limonda bozulma etmeni olan fungal patojenlerin antagonistik mayalar ile biyokontrolü, 2018-Devam Ediyor, Prof. Dr. Hüseyin Erten, Arş. Gör. Bilal Ağırman

-Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus Kültür Mantarlarının Aroma-Aktif ve Fenol Bileşiklerinin Karakterizasyonu ve Isıl Işlemlerin Bu Bileşikler Üzerine Etkileri, TÜBİTAK-1002, 116O938, 2016-Devam Ediyor, Prof.Dr. Serkan Selli, Prof.Dr. Haşim Kelebek.

-Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor var. Saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova Ve Gap Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması, 2017-Devam Ediyor, Prof.Dr. Turgut Cabaroğlu, Prof.Dr. M.Ümit Ünal.

-Tarhana üretimi için fonksiyonel ekzopolisakkaritlerin ve üretici laktik asit bakterilerinin belirlenmesi, TOVAG-1160525, 2017-......, Doç. Dr. Ömer Şimşek, Doç. Dr. Sami Gökhan Özkal, Prof. Dr. Hüseyin Erten, Yrd. Doç. Dr. Enes Dertli, Yrd. Doç. Dr. Fatma Işık

-Yerfıstığı Alanlarında Aflotoksin oluşumunun azaltılmasına yönelik apatojenik Aspergillus flavus'un biyolojik mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması, TÜBİTAK-3001, 115O 007 0-15, 2015-2017, Prof. Dr. Işıl Var (Araştırmacı).

-Türkiye'de hane halkı gıda israfının boyutları, TÜBİTAK SOBAG, 115K564, 2015-2017, Prof. Dr. Işıl Var (Araştırmacı).


Uluslararası Projeler

-Mediterranean Extra Virgin Olive Oil Omics (MedOOmics): profiling and fingerprinting, Prof.Dr. Serkan Selli, 2016-Devam Ediyor.

-Production of Low Alcohol Wines by non-Saccharomyces Yeasts, Wine Tech 000962 (WW10/27), Dr. Neil Jolly, Prof. Dr. Hüseyin Erten, 2014-Devam Ediyor, Winetech- South Africa

TAGEM

-Osmaniye ilinde yetiştirilen yerfıstıklarının bazı mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması, TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü TAGEM projesi, 2017, Prof. Dr. Işıl Var (Yardımcı araştırmacı).

TAMAMLANMIŞ PROJELER

TÜBİTAK 1001 Projeleri

-Narince Üzümlerinin Spontan Fermantasonu Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi ve İzole Edilen Potansiyel Saccharomyces cerevisiae Starter Mayalarının Beyaz Şarap Kalitesi Üzerine Etkileri, TÜBİTAK-1001, 214O173, 2015-2017, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Prof. Dr. Hüseyin Erten

-Yöre Özelliklerinin Bornova Misketi Üzümü ve Şarabının Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri, TUBİTAK 112O832, 2013-2015, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Doç. Dr. Haşim Kelebek, Yard. Doç. Dr. Burak İşçi.

-Çukurova Bölgesinin Bazı Yörelerinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşidinden Doğal Fermente (Salamura) Siyah Zeytin Üretimi ve Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların Moleküler Karakterizasyonu Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK- TOVAG 112O164, Prof. Dr. Hüseyin Erten

-Akdeniz İklim Koşullarında Karık ve Damla Yöntemleriyle Uygulanan Kısmi Kök Kuruluğu (Prd) Ve Geleneksel Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Salçalık Biberin Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi, 2010-2012, TÜBİTAK 1090693 (TOVAG), Sezen SM, Yazar A, Şengül H, Akyıldız A, Daşgan HY, Yücel S, Çolak Y, Eker S.

-Berrak ve Doğal Bulanık Limon Suyu Üretimi ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi, 2011-2012, TÜBİTAK 1100786 (TOVAG), Akyıldız A, Uçan F, Ağçam E.

-Ülkemizin önemli yağlık zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağlarının aroma-aktif maddeleri, yağ asitleri, fenol bileşikleri ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, TÜBİTAK 110O602, 2011, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Serkan Selli.

-Şalgam suyu üretiminde etkili olan laktik asit bakterilerinin belirlenmesi ve şalgam suyu üretim tekniğinin geliştirilmesi, 2007-2010, TÜBİTAK- TOVAG 106O670, Prof. Dr. Hüseyin Erten,Y. Doç. Dr. Hasan Tangüler.

-Farklı oranda Kayısı Lifi Kullanımının Probiyotik Yağsız Yoğurdun Özellikleri Üzerine Etkisi, 2007-2010, TÜBİTAK -TBEG 107O421, Prof. Dr. Nuray Şahan Güzeler, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Buket Akın, Ar. Gör. Kurban Yaşar, Ar. Gör. Oya Berkay Karaca

-Bazı Şaraplık Beyaz Üzüm Çeşitlerinin Esmerleşme Potansiyelleri Üzerinde Araştırma, 2009, TÜBİTAK-106O340, Ümit Ünal

-Dünya Biyoenerji Model Türü Dallı Darı (Panicum virgatum L) Genotiplerinin Ülkemiz Akdeniz ve Karasal İklim Kuşaklarında Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Tohumluk Üretimi, 2009, TÜBİTAK-113O009, Ümit Ünal

-Malatya'da Yetiştirilen Bazı Yerli Kayısı Çeşitlerinde GC-MS-Olfaktometri Teknikleri ile Aroma Maddelerinin Belirlenmesi ve Kurutma İşleminin Aroma Maddeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, TUBİTAK 107O552, 2007-2009, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Doç. Dr. Serkan Selli, Doç. Dr. Murat Asma, Doç. Dr. Haşim Kelebek

-Değişik bölgelerde yetiştirilen Öküzgözü, Boğazkere, ve Kalecik Karası üzümlerinin ve bu üzümlerden elde ediden şarapların fenol bileşikleri profili üzerinde araştırmalar, 2005-2009, TÜBİTAK-TOGTAG 105O364, Ahmet Canbaş, Haşim Kelebek.

-Kuru Kayısıda Kükürtdioksit Miktarının Ozon Uygulaması ile Azaltılması ve Ozonun Karotenoidler, Fenolik Bileşikler ve Mikrobiyolojik Kalite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 2006-2008, TÜBİTAK 106 O 654 (TOVAG), Fenercioğlu H, Öztekin S, Akyıldız A, Kiroğlu F, Zorlugenç B.

-Transgenik Kavunlarda Gen Kaçışlarının Kontrolü ve Meyve Kalite ve Bitki Özelliklerinin Saptanması, 2005-2008, TÜBİTAK 104 O 151(TOVAG), Yalçın-Mendi Y, Sarı N, Cabaroğlu T, Akyıldız A, Solmaz İ, Yılmaztekin M, Kıroğlu F, İpek M, Serbest Kobaner S, Ünek C.

-Nevşehir-Ürgüp çevresi Emir ve Dimrit üzümlerinden doğal köpüren şarap üretimi üzerine bir araştırma, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2409, 2005-2008, Ahmet Canbaş, Adnan Bozdoğan

-Kalecik karası üzüm çeşidinde klon seleksiyonu sonucunda seçilen klonlardan ana damızlık parsellerinin oluşturulması, TÜBİTAK 107O731, 2008, Yardımcı Araştırmacı: Doç.Dr. Serkan Selli.

-Biyoteknolojik yolla izoamil asetat ve etil asetat üretimi, TUBİTAK- TOGTAG-3393, 2005-2007, Prof. Dr. Hüseyin Erten, Turgut Cabaroğlu, Murat Yılmaztekin

-Buruk Trabzon Hurmalarının Ozmoz ve Sıcak Hava ile Kurutulmaları Sırasında Fenolik Madde Bileşenlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi, 2005-2007, TÜBİTAK 104 O 345 (TOVAG), Akyıldız A, Fenercioğlu H, Öztekin S, Kiroğlu F, Zorlugenç B.

-Değişik Lokasyonlarda Açıkta ve Örtüaltında Yetiştirilen ‘Dwarf Cavendish’ Muz Çeşidinde Verim, Bazı Kalite Kriterleri ve Aroma Maddeleri ile Meyvelerin Derim Sonrası Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar-TÜBİTAK-107O156, 2007, Yardımcı Araştırmacı: Doç.Dr. Serkan Selli.

-Katalazın Farklı Desteklere İmmobilizasyonu ve İmmobilize Katalazın Süt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması, 2005-2007, TÜBİTAK -TBEG 104T411, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Nuray Şahan Güzeler, Özlem Alptekin, Deniz Yıldırım

-Biyoteknolojik Yolla İzoamil Asetat ve Etil Asetat Üretimi, 2004-2007, TÜBİTAK- TOVAG-3393, Prof. Dr. Hüseyin Erten, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Y. Doç. Dr. Murat Yılmaztekin.

-Probiyotik Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Aflatoksin Detoksifikasyonu Üzerine Etkisi, 2002-2004, Yardımcı Araştırmacı: Zerrin Erginkaya.

-Okratoksin A’nın Detoksifikasyonunda Mayaların ve Absorbent Maddelerin Kullanımı, 2004, Yardımcı Araştırmacı: Zerrin Erginkaya.

-Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojileri İle En Uygun Derim Zamanının ve Şaraplık Değerlerinin Belirlenmesi, 2000-2003, TÜBİTAK -TOGTAG/TARP-2521, Prof. Dr. Hüseyin Erten Araştırmacılar: Prof. Dr. Ahmet Canbaş, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Doç. Dr. Ümit Ünal, Prof. Dr. Semih Tanguler, Doç. Dr. Serpil Tanguler, Y. Doç. Dr. Adnan Bozdoğan, Y. Doç. Dr. Gültekin Özdem

-Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri Karışımından Kaliteli Bir Şarap Üretebilmek İçin En Uygun Cibre Fermantasyonu Süresinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2409, 1999-2001, Turgut Cabaroğlu, Hüseyin Erten, Ümit Ünal, Adnan Bozdoğan.

-Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Değerlerinin Belirlenmesi ve Elde Edilen Şarapların Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar, 1998-2001, TÜBİTAK TOGTAG/TARP-1858, Prof. Dr. Ahmet Canbaş, Araştırmacılar: Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Prof. Dr. Hüseyin Erten, Doç. Dr. Serkan Selli, Dr. Canan Ateşci

-GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması, 2000-2001, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2669/1, Prof. Dr. Ahmet Canbaş, Araştırmacılar: Prof. Dr. Onur Erkan, Araştırmacılar: Prof. Dr. Hüseyin Erten, Doç. Dr. Ümit Ünal

-Önemli bazı üzüm çeşitlerinin ve bu çeşitlerden elde edilen şarapların aroma maddeleri üzerinde araştırmalar, TÜBİTAK-TOGTAG- 1253 (195O005), 1996-1998, Ahmet Canbaş, Turgut Cabaroğlu, Ahmet Deryaoğlu.

-Bazı gıdalardan öldürücü mayaların (killer yeasts) izolasyonu ve starter kültür olarak kullanma olanakları, 1994-1996, Proje Yürütücüsü: Zerrin Erginkaya

-Ülkemizin Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinden Gazlı Üzüm Suyu ve Düşük Alkollü İçki Üretimi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK-TOGTAG-TARP 1149, 1993-1995, Ahmet Canbaş, Turgut Cabaroğlu, Ahmet Deryaoğlu


TÜBİTAK 1002 Projeleri


-Gıda Atıkları Kullanılarak, Bazı Mayalar ve Laktik Asit Bakterilerinden Elde Edilen Biyosürfektanların Antimikrobiyel ve Antiadhezyon Özelliklerinin Belirlenmesi, 215O062, 2017, Prof.Dr. Zerrin Erginkaya.

-Ülkemizde farklı coğrafi yörelerde üretilen Öküzgözü kırmızı şaraplarının aromatik tanımlayıcılarının enstrümental, duyusal ve kemometrik yöntemlerle belirlenmesi, TUBİTAK 114O889, 2014-2015, Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU.

-Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmi Üretimi Ve Muzun Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması, TUBİTAK 213O231, Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU, Süleyman POLAT

-Şalgam Suyu Üretiminde Farklı Klorür Tuzları Kullanarak Sodyum Klorür Miktarının Azaltılması ve FermantasyondaEtkili Olan Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Karakterizasyonu , TÜBİTAK- TOVAG 113O818, Prof. Dr. Hüseyin Erten

-Mikroenkapsülasyon işleminin sucukta kullanılan probiyotik ve starter kültürler ile sucuğun bazı özellikleri üzerine etkisi, 2013-2014, Proje Yürütücüsü: Zerrin Erginkaya

DPT Projeleri

-Çukurova Üniversitesinde Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının iyileştirilmesi, DPT 2007K120690, 2007-2011, Kazım Abak, Salih Kafkas, Hakan Özkan, Fatih Özoğul, Turgut Cabaroğlu, Saadet Büyükalaca.

-Ülkemizde Yetiştirilen bazı zeytin çeşitlerinin fenol bileşikleri profili ve bunların antioksidan etkilerinin belirlenmesi, DPT-2003K120320, 2003-2006, Ahmet Canbaş, Turgut Cabaroğlu, Türkan Keçeli Mutlu, Haşim Kelebek, Murat Yılmaztekin, Dilşat Bozdoğan.

Uluslararası Projeler

-Biotechnological and molecular characterisation of antibiotic resistant lactic acid bacteria isolated from dairy and meat products. STC (BMBF) Ollaborative Project With Cukurova University and Berlin Technic University Proje Yürütücüsü: Zerrin Erginkaya, 2008-2009.

-Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria and Yeasts from Traditional Fermented Foods, Çukurova Üniversitesi-Firma Blessing-Almanya İkili Anlaşma, Proje Yürütücüsü: Zerrin Erginkaya, 2008-2009.

-Etude du potentiel aromatique des principales varietes d’abricots cultivées dans la région de Malatya et depotential de ces variétés pour l’obtention du vin d’abricot, 2006-2007, Ahmet Canbaş A., Cabaroğlu T., Gunata Z., Kemal Şen, Sabine Galindo, -Cooperation entre INRA Institut des Produits de la Vigne / France et Universite de Çukurova /Turquie – (Soutien de l’Ambassade de France a la coopération scientifique et universitaire franco-turque)

-Gıda Analiz Laboratuvarları Akreditasyon Hazırlık Aşamaları. Ç.Ü ve VFG–Labor GmbH&Co.KG Versmold (Almanya), Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi, Proje Yürütücüsü: Zerrin Erginkaya, 2006.

-Influence processes of breeding, conservation, transformation and food on the flavour of the flesh of fish. ENITIAA-Biochemistry Laboratory-Nantes/France (partners: IFREMER, INRA, CIPA, Isara-Lyon), Yardımcı Araştırmacı: Doç.Dr. Serkan Selli, 2004.

-Olfactometric analysis of the foodstuffs and influence of the mixture of the volatile molecules on odorous perception. ENITIAA-Biochemistry Laboratory-Nantes/France (partners: INRA-Nantes, UMR-INRA-ENITIAAA de Sensométrie et Chimiométrie), Yardımcı Araştırmacı: Doç.Dr. Serkan Selli, 2004.

-Etude des substances aromatiques de cepage Emir et de vin obtenu de ce cepage en Turquie Ahmet Canbaş, Turgut Cabaroğlu, Ziya Gunata Z., Claude Bayanove, 1993-1995 -Cooperation entre INRA Institut des Produits de la Vigne / France et Universite de Çukurova /Turquie- (Soutien de l’Ambassade de France a la coopération scientifique et universitaire franco-turque)

Özel Sektör İşbirliği Projeleri


-Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria and Yeasts from Traditional Fermented Foods, Blessing Biotech GmbH-Almanya, 2009, Prof. Dr. Zerrin Erginkaya

İkili İşbirliği Projeleri

-Biotechnological and molecular characterisation of antibiotic resistant lactic acid bacteria isolated from dairy and meat products, Technische Universitaet Berlin STC (BMBF)-Almanya, 2009, Prof.Dr. Zerrin Erginkaya