Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim-Öğretim Araştırmalar Endüstriyel Hizmetler Bağlantılar İletişim  
 
  Genel Tanıtım
  Bölüm Başkanının Mesajı
  Misyon/Vizyon/Amaç
  MÜDEK
  Bölüm Komisyonları
  Temel Öğrenme Kazanımları

> Bölümümüz  >  Bölüm Komisyonları        
  

Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

 

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON ÜYESİ

01

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

• Her eğitim yılı Nisan ayında bir sonraki eğitim yılı için eğitim programı taslağı hazırlanması

• Eğitim programının güncellenmesi ve geliştirilmesi
için öneri

• Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması

• Danışman Öğretim Üyesi tarafından “Öğrenci profil anketi” uygulamasını sağlaması

• Mezuniyet çalışma gruplarının çalışma ilkelerinin belirlenmesi

Prof.Dr. S. Selli (K. Başkanı)

Doç. Dr. A. AKYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. T. Keçeli Mutlu

 

02

MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU

• Lisans yatay/dikey geçiş ile yandal/çift anadal öğrencileri için ders eşdeğerliğinin belirlenmesi

• Lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık programının belirlenmesi

• Uluslararası Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi

• Gerekli formların hazırlanması ve intibak işlemleri esaslarının belirlenmesi

Prof.Dr. M. Güven (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Prof.Dr. M.Ü. Ünal

03

KALİTE, AKREDİTASYON

ve BEGEK KOMİSYONU

• MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi

• Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi

• Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması

• Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına bildirilmesi ve izlenmesi

• Bologna sürecinin izlenmesi

Prof.Dr. H. Erten (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Yrd. Doç. Dr. T. Keçeli Mutlu

Yrd. Doç. Dr. H. Benli

Ar. Gör. Dr. S. Polat

Ar. Gör. E. Ağçam

04

ARAŞTIRMA,YAYIN ve BİLİMSEL AKTİVİTE KOMİSYONU

• Destekli proje dökümünün hazırlanması ve güncellenmesi (6 ayda bir)

• Lisansüstü tez konularının listelenmesi ve güncellenmesi (Şubat)

• Yayın listesinin hazırlanması (SCI, Uluslararası, Ulusal, kongre bildiri vb.) ve izlenmesi

• Kongre & sempozyum katılım

• Poster asılması ve kaldırılması

• Bölüm sene sonu faaliyet raporunun hazırlanması (Aralık)

• Üniversite Lisansüstü Bilgi Toplama formlarının doldurulması (Her dönem sonunda)

Prof.Dr. M.Ü. Ünal (K. Başkanı)

Ar. Gör. M. Darıcı

Ar. Gör. G. Konuray

05

LABORATUVAR ve LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

• Laboratuvar cihazlarının listesinin güncellenmesi ve Bölüm internet sayfasında yayınlanması

• Laboratuvarda çalışacak kişilere her dönem başında laboratuvar güvenliği konusunda eğitim verilmesi

• Laboratuvara ve çalışmalara özelleştirilmiş güvenlik prosedür ve talimatlarını oluşturmak ve güncellenmesini sağlamak

• Laboratuvar Güvenliği Formlarının takibi

Prof.Dr. T. Cabaroğlu (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Ar. Gör. Dr. S. Polat

Ar. Gör. G. Konuray

Ar. Gör. C.P. Boyacı Gündüz

 

 

06

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

(Erasmus+, Mevlana, Farabi)

VE ULUSLARARASILAŞMA KOMİSYONU

• Yurtdışı eğitim, proje, seminer, burs vb programlarının izlenmesi ve tanıtılması

• İşbirliği yapılacak üniversitelerin araştırılması

• Uluslararasılaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi

Prof. Dr. M.Ü. Ünal (Erasmus) (K. Başkanı)

Prof. Dr. S. Selli (Mevlana)

Doç. Dr. S. Özer (Farabi)

 

07

İLETİŞİM/TANITIM KOMİSYONU

• Bölümü tanıtma çalışmalarının geliştirilmesi

• Gezi, kutlama vb sosyal etkinliklerin programlanması

Prof. Dr. N. Güzeler (K. Başkanı)

Doç. Dr. I.Var

Doç. Dr. S. Özer
Ar. Gör. M. Kalender

08

ÇEVRE/BİNA KOMİSYONU

• Bina güvenliği ve temizliğinin izlenmesi

• Çevrenin ve binanın güzelleştirilmesi

• Onarım ve malzeme taleplerinin belirlenmesi

 

 

Prof. Dr. N. Güzeler (K. Başkanı)

Ar. Gör. M. Kalender

09

BÖLÜM WEB & İNTERAKTİF İLETİŞİM KOMİSYONU

• Bölüm internet sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi

• Bölüm web sayfasında öğrenciler için linkler oluşturulması

• Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesinde duyurulması ve etkinliklerin paylaşılması

• Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması

• Geri bildirim takibi, sonuçlandırılması ve paylaşımı

 

Yrd Doç. Dr. H.Benli (K. Başkanı)

Ar. Gör. P.Boyacı Gündüz

Ar. Gör. G. Güçlü

10

DERS/SINAV
PROGRAMI KOMİSYONU

• Her yarıyıl haftalık ders programlarının (Gün/saat/yer) hazırlanması

• Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının (Tarih/saat/yer ve gözetmen) hazırlanması

Yrd. Doç. Dr. T.Keçeli Mutlu (K. Başkanı)

Ar. Gör. G. Güçlü

11

STAJ KOMİSYONU

• Bölüm içi staj uygulamaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması (Eğitim öğretim komisyonunun görevlendirdiği Öğretim Elemanları ile, Eğitim başlamadan 1 hafta önce)

• Grupların ve devam çizelgelerini oluşturulması (İlgili sınıf danışmanı tarafından, Eğitimin 1. Haftası)

• Bölüm içi stajının uygulanış şeklinin öğrencilere tanıtılması (Eğitimin 1. Haftası)

• Bölüm içi devam çizelgeleri ve staj defterlerinin takibini yapılması için çalışmaların yürütülmesi

• Bölüm içi staj sınavının yapılması ve değerlendirilmesi

 

• Yaz stajı uygulaması konusunda sınıf danışmanı ile birlikte öğrencilere bilgilendirme semineri verilmesi (Aralık)

• Yaz stajı yerlerinin ve belgelerinin sağlanması (Nisan)

• Yaz stajı sırasında “İşveren Stajyer Öğrenci Değerlendirme Anketi”nin yaptırılması (Temmuz-Ağustos)

• Yaz staj anket sonuçların değerlendirilmesi (Ekim)

• Yaz stajı defterlerinin incelenmesinin ilgili sınıf danışmanı tarafından yapılmasının takibi (Ekim)

• Sözlü sınavın (Danışman, Komisyon Başkanı ve 3. sınıf danışmanı tarafından) gerçekleştirilip Bölüm Başkanlığı'na bildirilmesi (Ekim)

• Sınav sonuçlarının ilanı (Ocak)

Doç. Dr. A. Akyıldız (K. Başkanı)

Ar. Gör. E. Ağçam

Ar. Gör. B.Ağırman

 

 

13

PİLOT ŞARAP İŞLETMESİ

 

Prof. Dr. T. Cabaroğlu

Ar. Gör. M. Darıcı

14

SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ ve MEZUNLAR KOMİSYONU

Sanayi, Bakanlık, resmi kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi

Doç. Dr. S. Özer (K. Başkanı)

Prof. Dr. Z.Erginkaya

Prof. Dr. T. Cabaroğlu

Prof. Dr. H. Erten

Doç. Dr. A. Akyıldız

15

SANAYİ TEMSİLCİLİĞİ (DIŞ PAYDAŞ)

• Yapım aşamasında

 
Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 1406