Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Artan dünya nüfusu ve şehirleşme ile beraber gıda talebindeki artış, açlık tehlikesi ve toplumlarda sürdürebilir gıda güvenliğinin sağlanması kaygısı, sağlıklı beslenme ve kaliteli ve güvenilir gıdaya ulaşmada yaşanan sorunlar, gıda ticaretinin önem kazanması GIDA konusunu küresel ölçekte geleceğin en stratejik konularından biri haline getirmiştir. Bu yüzden Gıda Mühendisliği de geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümü genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, gıdanın ve işletmenin tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz kuruluşundan buyana 1400’ün üzerinde mezun vermiş olup gıda eğitiminde ülkemizin en köklü ve tecrübeli bölümlerinden birisidir. Bölümümüzde alanlarında uzman ve çoğunluğu yurtdışı eğitimli 9 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi bulunmaktadır. Meslekte İngilizcenin günümüzde ve gelecekteki öneminin bilinciyle lisans düzeyinde 1 yıl İngilizce hazırlıktan sonra % 30 İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır.

 

Öğrencilerimiz Erasmus+ ve Mevlana değişim programlarından yararlanarak 2 yarıyıla kadar yurtdışına gönderilmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mezun durumunda olan Bölümümüz öğrencileri, 8. Yarıyılını "Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitim (İntörn Mühendislik)" kapsamında gıda işletmelerinde iş yaşamına doğrudan katılarak eğitim öğretimlerini tamamlayacaklardır. Böylece mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri artacak ve gıda işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek gıda mühendislerinin yetişmesine olanak sağlayacaktır.  Ayrıca intörn mühendislik eğitimi, üniversite-sanayi iş birliğinin önemli ölçüde artmasına da katkıda bulunacaktır.  

Bölümümüzde temel olarak gıda bilimi, teknolojisi ve mühendislik alanlarında dersler verilmekte ve öğrencilerimize teorik derslerin yanında oldukça geniş uygulama yapma olanakları sunulmaktadır. Bu amaçla, 10 adet analiz ve 4 adet araştırma ve uygulama laboratuvarları hizmet vermektedir. Üretime yönelik kurulmuş olan pilot işletmelerde süt ürünleri, şarap, salamura zeytin, zeytinyağı, reçel, salça, et ürünleri, unlu mamüller üretilmektedir.

Tecrübeli ve dinamik eğitim kadromuzla, güçlü, gelişmiş fiziki ve laboratuvar altyapımızla, yeşil kampüsümüzdeki sosyal, kültürel ve sportif olanaklarımızla sizleri Gıda Mühendisliği Bölümü’nde görmekten büyük mutluluk duyacağız.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Erten