Misyon/Vizyon/Amaç

Misyon (Özgörev) 

Güvenli ve kaliteli gıda üretimi, sistem tasarımı, kontrolü ve sürekliliğini sağlayan, alanındaki birikimini gıda endüstrisine ve toplumun yararına sunan ve meslek etiğine sahip olan gıda mühendisleri yetiştirmek; yürüttüğü bilimsel projeler, yayınlar ve diğer bilimsel aktivitelerle gıda mühendisliği alanına katkıda bulunmaktır.

  

Vizyon (Özgörü)

Gıda sanayinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, gıda mühendisliği alanında yapılan bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların öğrencilere, gıda endüstrisine ve topluma aktarılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.Gıda Mühendisliği Lisans Programının Amacı

Gıda Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programının temel amacı sağlığa yararlı, güvenli, besleyici ve tüketilebilir nitelikte gıdaları üretebilme bilgi ve yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır. Diğer amaçları araştırma yapmak ve gıda sanayii, tüketici ve diğer kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemektir.