Bölüm Komisyonları

 

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON ÜYESİ

01

EĞİTİM-ÖĞRETİM

•  Her eğitim yılı Nisan ayında bir sonraki eğitim yılı için eğitim programı taslağı hazırlanması

•  Eğitim programının güncellenmesi ve geliştirilmesi için öneri

•  Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması

•  Danışman Öğretim Üyesi tarafından “Öğrenci profil anketi” uygulamasını sağlaması

•  Mezuniyet çalışma gruplarının çalışma ilkelerinin belirlenmesi

Prof.Dr. S. Selli (K. Başkanı)

Doç. Dr. A. AKYILDIZ

Doç. Dr. T. Keçeli Mutlu

 

02

İNTİBAK & DENKLİK

•  Lisans yatay/dikey geçiş ile yandal/çift anadal öğrencileri için ders eşdeğerliğinin belirlenmesi

•  Lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık programının belirlenmesi

•  Uluslararası Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi

• Gerekli formların hazırlanması ve intibak işlemleri esaslarının belirlenmesiProf.Dr.  M. Güven (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Prof.Dr. M.Ü. Ünal

03KALİTE & AKREDİTASYON

 

•  MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi

•  Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi

•  Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması

•  Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına bildirilmesi ve izlenmesi

•  Bologna sürecinin izlenmesi

Prof.Dr. H. Erten (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Doç. Dr. T. Keçeli Mutlu

Dr. Öğr. Üyesi H. Benli

Ar. Gör. Dr. S. Polat

Ar. Gör. Dr. E. Ağçam

Ar. Gör. N. G. Boran04

ARAŞTIRMA & YAYIN & BİLİMSEL AKTİVİTE

•  Destekli proje dökümünün hazırlanması ve güncellenmesi (6 ayda bir)

•  Lisansüstü tez konularının listelenmesi ve güncellenmesi (Şubat)

• Yayın listesinin hazırlanması (SCI, Uluslararası, Ulusal, kongre bildiri vb.) ve izlenmesi

•  Kongre & sempozyum katılım

•  Poster asılması ve kaldırılması

•  Bölüm sene sonu faaliyet raporunun hazırlanması (Aralık)

•  Üniversite Lisansüstü Bilgi Toplama formlarının doldurulması (Her dönem sonunda)

Prof.Dr. M.Ü. Ünal (K. Başkanı)

Ar. Gör. Dr. M. Darıcı

Ar. Gör. G. Konuray

05

LABORATUVAR ve LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

•  Laboratuvar cihazlarının listesinin güncellenmesi ve Bölüm internet sayfasında yayınlanması

•  Laboratuvarda çalışacak kişilere her dönem başında laboratuvar güvenliği konusunda eğitim verilmesi

•  Laboratuvara ve çalışmalara özelleştirilmiş güvenlik prosedür ve talimatlarını oluşturmak ve güncellenmesini sağlamak

•  Laboratuvar Güvenliği Formlarının takibi

Prof.Dr. T. Cabaroğlu (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Ar. Gör. Dr. S. Polat

Ar. Gör. G. Konuray

Ar. Gör. T. Taşpınar

 

 

06

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

(Erasmus, Mevlana, Farabi)

VE ULUSLARARASILAŞMA

•  Yurtdışı eğitim, proje, seminer, burs vb programlarının izlenmesi ve tanıtılması

•  İşbirliği yapılacak üniversitelerin araştırılması

•  Uluslararasılaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi 

Prof. Dr. S. Selli (Mevlana) (K. Başkanı)

Doç. Dr. S. Özer (Farabi)

Doç. Dr. T.Keçeli Mutlu (Erasmus)

 

07

İLETİŞİM /TANITIM

•  Bölümü tanıtma çalışmalarının geliştirilmesi

•  Gezi, kutlama vb sosyal etkinliklerin programlanması

Prof. Dr. N. Güzeler (K. Başkanı)

Doç. Dr. I.Var

Doç. Dr. S. Özer

Ar. Gör. M. Kalender

08

ÇEVRE/ BİNA

•  Bina güvenliği ve temizliğinin izlenmesi

•  Çevrenin ve binanın güzelleştirilmesi

•  Onarım ve malzeme taleplerinin belirlenmesi 

 

Prof. Dr. N. Güzeler (K. Başkanı)

Ar. Gör. M. Kalender

09

BÖLÜM WEB & İNTERAKTİF İLETİŞİM

•  Bölüm internet sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi

•  Bölüm web sayfasında öğrenciler için linkler oluşturulması

•  Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesinde duyurulması ve etkinliklerin paylaşılması

•  Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması

•  Geri bildirim takibi, sonuçlandırılması ve paylaşımı

 

           Dr. Öğr. Üyesi H.Benli (K. Başkanı)

Ar. Gör. G. Güçlü

Ar. Gör. B. Dündar

 

10

DERS/SINAV

PROGRAMI

•  Her yarıyıl haftalık ders programlarının (Gün/saat/yer) hazırlanması

•  Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının (Tarih/saat/yer ve gözetmen) hazırlanmasıDoç. Dr. T.Keçeli Mutlu (K. Başkanı)

Ar. Gör. G. Güçlü

11

GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE İŞYERİ EĞİTİMİ (GİMES) ve STAJ KOMİSYONU

•  Bölüm içi staj uygulamaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması (Eğitim öğretim komisyonunun görevlendirdiği Öğretim Elemanları ile, Eğitim başlamadan 1 hafta önce)

•  Grupların ve devam çizelgelerini oluşturulması (İlgili sınıf danışmanı tarafından, Eğitimin 1. Haftası)

•  Bölüm içi stajının uygulanış şeklinin öğrencilere tanıtılması (Eğitimin 1. Haftası)

•  Bölüm içi devam çizelgeleri ve staj defterlerinin takibini yapılması için çalışmaların yürütülmesi

•  Bölüm içi staj sınavının yapılması ve değerlendirilmesi

 

Doç. Dr. A. Akyıldız (K. Başkanı)

Prof.Dr. Z. Erginkaya

Doç. Dr. S. Özer

Ar. Gör. Dr. E. Ağçam

Ar. Gör. B. Ağırman

 

13

PİLOT ŞARAP İŞLETMESİ

 

Prof. Dr. T. Cabaroğlu

Ar. Gör. Dr. M. Darıcı

14

SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ ve MEZUNLAR

•  Sanayi, Bakanlık, resmi kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi

         Doç. Dr. S. Özer (K. Başkanı)

Prof. Dr. Z.Erginkaya

Prof. Dr. T. Cabaroğlu

Prof. Dr. H. Erten

Doç. Dr. A. Akyıldız