Etkinlikler

...

Tarım ve Gıda Etiği Eğitimi Bölümümüz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması (TARGET) Projesi" kapsamında "Tarım ve Gıda Etiği" Eğitimi 21 Aralık 2016 Çarşamba günü Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

  • Önceki
  • Sonraki